Tiltak, Hurdal, 2011-07-27

Søknad gjelder nybygg samt tiltak som allerede er utført, men ikke byggemeldt av tidligere eier.

1. Ny driftsbygning på 7 x 10 meter for lagring av utstyr (ny, se vedlegg D).
2. Tilbygg til eksisterende uthus på 3,1 x 7 meter for lagring av utstyr (økt størelse, se vedlegg E).
3. Terasse til bolighus på 6,2 x 9 meter. Under terrasse blir det S-rom (se vedlegg F).
4. Omlegging av vei (se kartutsnitt, vedlegg B).
5. Riving av to mindre uthus (se kartutsnitt, vedlegg B).

Vedlegg A/C: Søknad
Vedlegg B: Kartutsnitt
Vedlegg D: Driftsbygning
Vedlegg E: Tilbygg
Vedlegg F: Terasse